Antisemitiska stereotyper i sociala medier

Författare:

  • Katie Asplund Cohen
  • Lisa Kaati
  • Björn Pelzer
  • Nazar Akrami

Publiceringsdatum: 2020-10-06

Rapportnummer: FOI Memo 7292

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi