Sveriges civila försvar i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge

Författare:

  • Daniel Jonsson
  • Camilla Eriksson
  • Pär Eriksson
  • Peter Bennesved
  • Jenny Ingemarsdotter
  • Helene Lackenbauer
  • Beatrice Reichel

Publiceringsdatum: 2023-02-03

Rapportnummer: FOI Memo 8094

Sidor: 8

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar