Regional Security Dynamics in the Horn of Africa

Författare:

  • Anna Ida Rock
  • Erika Holmquist

Publiceringsdatum: 2023-06-22

Rapportnummer: FOI Memo 8194

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik