Kartläggning av studier om kvinnors karriärhinder inom Försvarsmakten

Författare:

  • Monia Lougui

Publiceringsdatum: 2023-06-22

Rapportnummer: FOI Memo 8198

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi