Frankrike vid ny skiljeväg i Afrika?

Författare:

  • Carina Gunnarson

Publiceringsdatum: 2023-11-29

Rapportnummer: FOI Memo 8304

Sidor: 6

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik