Att skydda civilbefolkningen från krigets verkningar

Authors:

  • Per Larsson
  • Carl Denward

Publish date: 2017-09-19

Report number: FOI MEMO 6121

Pages: 148

Written in: Swedish