Events

Hur försvarar vi demokratin?

Hur försvarar vi demokratin? En förutsättning för det fria samhället är vår demokrati och att Sverige vill och kan försvara de värden vårt samhälle ytterst bygger på. Försvaret av världens demokratier är mer aktuellt än någonsin. Så frågan är, med

12 September 2024

09:30 - 16:00

Stockholm