Några observationer från kriget i Ukraina av relevans för svenskt försvar

Authors:

  • Robert Dalsjö

Publish date: 2022-11-16

Report number: FOI Memo 7970

Pages: 13

Written in: Swedish

Research areas:

  • Övrigt

Share page on social media