Civilt försvar: Vad och varför

Authors:

  • Jenny Ingemarsdotter

Publish date: 2023-02-14

Report number: FOI Memo 8105

Pages: 12

Written in: Swedish

Research areas:

  • Krisberedskap och civilt försvar