Radioaktivt nedfall i ytvattentäkter: Delrapport 1 - Beredningsprocessers på-verkan på kontaminerat dricksvatten

Authors:

  • Ulrika Nygren
  • Linda Karlsson
  • Torbjörn Nylén
  • Annika Tovedal

Publish date: 2015-12-22

Report number: FOI-R--4176--SE

Pages: 32

Written in: Swedish