Radioaktivt nedfall i ytvattentäkter: Delrapport 1 - Beredningsprocessers på-verkan på kontaminerat dricksvatten

Författare:

  • Ulrika Nygren
  • Linda Karlsson
  • Torbjörn Nylén
  • Annika Tovedal

Publiceringsdatum: 2015-12-22

Rapportnummer: FOI-R--4176--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska