Tillgänglighetsredogörelse för foi.se

På den här sidan beskriver vi hur foi.se upp­fyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända till­gänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur foi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1., det vill säga med kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Undantag enligt 12 §, se nedan under rubriken "Undantag för oskäligt betungande anpassning".

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från foi.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på webbred@foi.se.

Svarstiden är normalt en vecka under kontorstid.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens till­gänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på webbred@foi.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Kända tillgänglighetsproblem

  • Syntolkning av filmer saknas
  • Textalternativ för podcasts saknas
  • Information saknas på svenskt teckenspråk
  • Information på engelska är delvis anpassad
  • Delar av innehållet på foi.se är på begriplig svenska, för att göra det tillgängligt till exempel för personer med funktionsnedsättningar eller svenska som andraspråk
  • Dokument (exempelvis pdf) har inte tillgängliggjorts som webbsidor

Undantag för oskäligt betungande anpassning

FOI åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av rapporter och övriga dokument som är delar av foi.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

FOI är en myndighet som till största del är upp­drags­finansierad. Typiska uppdrag kan resultera i rapporter med hög forskningsstandard som är skrivna på svenska eller engelska, specialanpassade för uppdragsgivaren och av avancerad karaktär. De uppdrag FOI utför sker med andra ord mot en beställare och inte direkt mot allmänheten.

Den uppskattade arbetsbördan och kostnaden för att anpassa publicerade rapporter med mera i PDF-format för till­gänglighet är i dagsläget hög och går utöver den ersättning FOI erhållit för uppdrag. Med den teknik FOI har tillgång till är det även resursintensivt att texta podcastavsnitt.

Givet faktorer så som FOI:s begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära och vilka målgrupper FOI främst jobbar för, har vi sammanvägt bedömt att anpassning i dessa delar är oskäligt betungande för myndigheten i dagsläget.

Vi undersöker därför hur vi kan åstadkomma anpassning på ett för myndigheten mindre betungande sätt. Under tiden kommer vi vid begäran försöka tillgodose den som önskar få ett dokument eller en podcast tillgängliggjort.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har regelbunden intern tillgänglighetskontroll i webb­publiceringsverktyget SiteVision. En oberoende extern granskning av foi.se gjordes våren 2019.

  • Webbplatsen publicerades den 2016-10-24
  • Webbplatsen gjordes om den 2018-12-03
  • Tillgänglighetsredogörelsen publicerades 2019-11-06

Senast uppdaterad: 2022-04-28