Fakturering

Från den 1 april 2019 är det lagstadgat att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Fakturor till FOI

FOI är en statlig myndighet och hanterar sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som inte är undantagna upphandlingslagarna ska faktureras med en e-faktura. En elektronisk faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. Observera att PDF-fil inte är en elektronisk faktura.

Via PEPPOL

I första hand önskar FOI att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. FOI:s elektroniska adress i PEPPOL (PEPPOL-id) är 0007:2021005182. Det format som FOI kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3.

Om du som leverantör inte kan fakturera via PEPPOL kan du istället ansluta dig via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om det är möjligt att sända fakturor via dessa system.

Via Fakturaportalen

Leverantörer som inte kan skicka e-fakturor via PEPPOL kan använda sig av FOI:s fakturaportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället för att registrera fakturorna manuellt för att sedan omvandlas till e-fakturor. Denna lösning är tänkt för mindre leverantörer som skickar få fakturor.

Via andra kommunikationslösningar

FOI använder systemleverantören Opus Capita för att ta emot e-fakturor. Er leverantör av e-fakturor kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Opus Capita.

FOI:s uppgifter:
EDI adress: 2021005182
Org nr: 202100-5182
FOI:s bankgiro: 5177-8496

En faktura till FOI ska alltid innehålla en fakturareferens. Fakturareferensen består av ett X åtföljt av 6 siffror (Exempelvis: X123456).

Fakturan ska även innehålla uppgifter om:

 • Leverantörens fullständiga namn och adress
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Bankgironummer/plusgironummer
 • Leverantörens referens
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Specifikation om köpta varor/tjänster
 • FOI:s PO-nummer om sådant finns
 • Mervärdesskattebelopp och procentsats
 • Netto och bruttobelopp

Eventuella bilagor samt specifikationer ska bifogas fakturan.

Vid kreditfakturering ska hänvisning till debetfakturan ingå.

Samlingsfakturor får inte förekomma.

Om du som leverantör är undantagen upphandlingslagarna och inte kan fakturera elektroniskt så kan du istället skicka en papperskopia till:

Totalförsvarets forskningsinstitut
ecit2021005182
Box 7002
831 07 Östersund

Senast uppdaterad: 2024-01-23