FOI i sociala medier

Du kan följa FOI på sociala medier. För närvarande finns vi på Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube.

två-personer-står-och-samtalar framför skärm

Merparten av den information som publiceras på Facebook och Linkedin är länkar till information som återfinns på FOI:s webbplats. Undantaget är enklare introduktionstexter som länkar till artiklar på FOI:s webbplats och FOI:s kommentarer till användares inlägg. På Twitter kan du även se en del tips om nya rapporter, länkar till nyhetsmedia där våra forskare deltar, och ibland live-tweets från seminarier där FOI är med.

Twitter: @FOIresearch Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook: @FOIforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linkedin: FOI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta FOI

Vill du kontakta FOI i något ärende? Till "Kontakta oss"
Frågor mejlas med fördel till registrator@foi.se

FOI är en statlig myndighet, vilket innebär att inlägg och kommentarer som publiceras på myndighetens sociala medie-kanaler blir allmänna handlingar. Om myndigheten får in kommentarer som betraktas som ett ärende registreras det i FOI:s diarium.

Netikett för FOI:s konton i sociala medier

God samtalston gäller. FOI raderar löpande kommentarer eller inlägg som kan uppfattas som:

  • stötande eller ärekränkande.
  • spridning av marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet.
  • spridande av spam eller inlägg som inte har någon koppling till sakfrågan som diskuteras.
  • hot eller trakasserier.
  • uppmanade till brott eller spridande av någon annans uppmaning till brott.
  • spridande av uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning.
  • spridande av pornografiska bilder eller olaga våldsskildringar eller verkar utge sig för att vara någon annan person.
  • olaga integritetsintrång.
  • olaga hot.

Användare som bryter mot reglerna kan även komma att blockeras. Myndigheten kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet. Detta gäller på alla FOI:s digitala kanaler.

Korrigering av inlägg

Om du är omnämnd i något av våra sociala medier och hittar något fel i det inlägget, kontakta oss via ett direktmeddelande på den aktuella sociala medietjänsten.

Senast uppdaterad: 2024-02-26