Om FOI

FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. 

Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. Vi skapar, värnar och förmedlar relevant och integritetskritisk kunskap. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. FOI ska vara den främsta kunskapskällan för ökad förmåga och förnyelsekraft i totalförsvaret.

Vi stärker Sveriges säkerhet nu och i framtiden genom kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskaps­till­­ämpande verksamhet. FOI är kunskapsbärare och expertstöd inom försvar och säkerhet.