Vision och mål

FOI:s verksamhetsidé, vision och inriktningsmål har fastställts av styrelsen och gäller under total­försvars­besluts­perioden 2021-2025.

Möte med flera personer som står vid samma bord och samtalar

FOI ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret. Målen anges i inriktningspropositionen Totalförsvaret 2021–2025.

Verksamhetsidé

FOI är kunskapsbärare och expertstöd inom försvar och säkerhet.

  • Vi skapar, värnar och förmedlar relevant och integritetskritisk kunskap
  • Vi stärker Sveriges säkerhet nu och i framtiden

Vision

FOI forskar för en säkrare värld.

Inriktningsmål

Fyra områden har valts som berör såväl externa som interna förutsättningar. FOI:s inriktningsmål berör roll, identitet, spelplan och arbetsmiljö:

  1. FOI är den främsta kunskapskällan för ökad förmåga och förnyelsekraft i totalförsvaret
  2. Tillsammans utgör vi en försvarsmyndighet som vi är stolta över
  3. Vi har förutsättningar som långsiktigt stabiliserar och stärker FOI som nationell resurs
  4. FOI är en av Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare

Senast uppdaterad: 2023-08-09