Om webbplatsen

foi.se är Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI:s) officiella webbplats. Här finns information om vår verksamhet och organisation samt hur du kontaktar oss. Du kan också söka, spara ner och beställa tryckta rapporter samt söka jobb.

Kvinna och man pekar på datorskärm.

foi.se innehåller framför allt verksamhets-, organisationsbeskrivningar och nyheter. Under Forskning finns information om vår forskning och vilka våra forskningsområden vi jobbar med.

Mer och djupare information om vår forskning hittar du i våra rapporter. Det finns en särskilt söksida för rapporter. De rapporter som har en pdf kan du spara ner på din egen dator. Det går också att beställa tryckta rapporter från rapport­samman­fattnings­sidan.

Är du intresserad av våra kurser eller konferenser? Håll utkik, du kan anmäla dig när vi har synliga formulär på webbplatsen.

Alla våra nyheter finns samlade under Nyheter och press där du även kan läsa om hur du på olika sätt kan följa oss via sociala medier, podcast eller för dig som journalist via Mynewsdesk.

Jobba hos oss-sidorna hittar du FOI:s lediga tjänster och examensarbeten (exjobb) samt hur ansökningen går till.

Du hittar FOI:s kontaktuppgifter till alla orter på alla webbsidors sidfot. De finns också på egna webbsidor med väg­be­skriv­ning­ar och kartor.

För att ge fler möjligheter att navigera och överblicka webbplatsens sidor (förutom huvudsök och gå i strukturen) finns en

Många sidor finns också på engelska. Klicka på den engelska flaggan i sidhuvudet om du vill byta språk. Vi har en sida per minoritetsspråk och lätt svenska som beskriver vad FOI är och vad vi forskar om.

Personuppgiftsbehandling på foi.se

När du besöker foi.se kan dina personuppgifter bli behandlade i samband med att du:

  • Söker ett jobb via vår webbplats
  • Registrerar dig för FOI:s nyhetsbrev
  • Beställer rapporter
  • Anmäler dig till någon av våra utbildningar, kurser och seminarier

På foi.se används kakor och statistik samlas in om ditt besök i syfte att ge dig en bra webbplatsupplevelse.
Läs mer om kakor (cookies) och statistik.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om dataskyddsförordningen.

Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. FOI har i enlighet med dataskyddsförordningen* antagit denna integritetspolicy.

Utgångspunkter för FOI:s personuppgiftsbehandling


FOI är en statlig myndighet vars kärnverksamhet är att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI behandlar personuppgifter rörande medarbetarnas anställning, uppdragsgivare, leverantörer och personuppgifter relaterade till FOI:s kärnverksamhet samt allmänhet som besöker FOI webbplats eller på andra sätt kontaktar myndigheten.

FOI är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom FOI:s verksamhet. Med behandling av personuppgifter menas alla former av åtgärder med personuppgifter, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, spridning, radering eller förstöring.

FOI samlar endast in den information som är nödvändig för att fullgöra myndighetens uppdrag. FOI hanterar personuppgifter på ett adekvat, lagligt, korrekt och öppet sätt. Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. FOI vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.

FOI behåller personuppgifter så länge det krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina åtaganden. FOI vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, vidarespridning samt ändring och förstörelse.

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter FOI behandlar om denne, begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller begränsning av behandling. Alla handlingar, inklusive personuppgifter, som skickas till FOI blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut av myndigheten enligt offentlighetsprincipen.


* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Senast uppdaterad: 2024-06-03