Försvarsanalys

Avdelningen för Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd inom försvars- och säkerhetsområdet. Våra medarbetare utgör tillsammans en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner – från policy till fältnivå, från militära till civila frågor.

Två personer diskuterar vid ett flödesschema

Kännetecknande är vår förmåga att kombinera studier, direktstöd och forskning för att tvärvetenskapligt och integrerat identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Många av våra analytiker placeras också ut hos uppdragsgivarna för att direkt stödja olika studie- och planeringsarbeten.

Avdelningen forskar och arbetar bland annat inom områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, militär operations­analys, krisberedskap och civilt försvar. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB, men eftersom säkerhetsfrågorna skär över alla delar av samhället arbetar vi också för många andra departement och myndigheter. Vi bidrar därmed till bättre ömsesidig förståelse mellan total­försvarets aktörer och till att förstärka samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar.

Senast uppdaterad: 2020-05-11