Organisation

FOI är organiserat i sex avdelningar. Fem är forskningsavdelningar med olika expertområden inom försvar och säkerhet. Den sjätte är en stödjande avdelning som bland annat arbetar med IT, HR, juridik, kommunikation och inköp. Generaldirektören är myndighetschef. FOI har också en styrelse.