Kontakt

Telekrig

Fokusområden för avdelningen är värdering och simulering, optroniska system, radio- och mikrovågssystem samt signaturer. Avdelningens aktiviteter inkluderar teoretisk och experimentell forskning, metod- och teknikutveckling samt studier och utbildning inom telekrigområdet.

Människor arbetar med en stor drönare i ett lab.

Avdelningens huvudsakliga verksamhet är tillämpad forskning, teknikutveckling och expertstöd inom telekrig samt sensorer och signaturer till gagn för Försvarsmakten.

Avdelningen analyserar och utvecklar metoder och tekniker till stöd för militär verksamhet som ut­nyttjar det elektromagnetiska spektrumet, för att bekämpa, förvanska eller exploatera motparters inhämtning, bearbetning eller delgivning av information samt skydd mot ogynnsamt utnyttjande av det elektromagnetiska spektrumet. Här ingår även att kunna verka i elektromagnetiskt störd miljö.

Sensorer och signaturer omfattar spaning, övervakning och signaturmätningar samt signatur­beräkningar och -anpassningsåtgärder inom hela det elektromagnetiska området, inklusive radar, radio och elektrooptik.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-04-05