Kontakt

Forskningsstöd

Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för FOI:s administrativa verksamhet samt myndighets­över­gripande frågor. Forskningsstöd ansvarar för att strategiskt planera, driva och operativt genomföra myndighets­övergripande och verksamhetsgemensamma uppgifter inom avdelningens kompetens­områden.

Två personer går i en korridor

På vår avdelning återfinns myndighetens verk­samheter gällande juridik, inköp, ekonomi, kommunikation, IT, HR och fastighet.

På Forskningsstöd finns även myndighetens funktioner för till exempel arkiv, bibliotek, rapportadministration, registratur, resor, tryckeri samt miljöfrågor.

Våra medarbetare finns på FOI:s samtliga verksamhetsorter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-05-03