Kontakt

Telekrig

Telekrig är militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska spektrumet för att bekämpa, förvanska eller exploatera motparters inhämtning, bearbetning eller delgivning av information samt skydd mot ogynnsamt utnyttjande av det elektromagnetiska spektrumet. Den forskning som bedrivs inom Telekrig på FOI omfattar värdering och simulering, optroniska system samt radio- och mikrovågssystem.

två personer med padda framför skärm

Avdelningen Telekrig finns i Linköping. Syftet med det vi gör är att över tiden bidra till att skapa goda förutsättningar för trygga medborgare i Sverige avseende yttre hot mot vår säkerhet. Verksamheten stödjer huvudintressenterna Försvarsmakten och Försvarets materielverk i strävan att uppnå en telekrigsförmåga som motsvarar behoven för våra insatsförband. En stor del av möjligheterna med system inom telekrigsområdet ligger i kunskapen om hur systemen ska användas operativt. Experimentell verksamhet, prov och försök, verifiering och validering är en viktig del av verksamheten för att väl förstå grundläggande fenomen och dimensionerande faktorer samt för att i alla tillämpningar göra adekvata systemvärderingar.

Resultaten av avdelningens tillämpade forskning ska användas för att öka svensk försvarsförmåga här och nu samt på längre sikt.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-11-08