Forskarutbildad? Upptäck möjligheterna till fortsatt utveckling på FOI!

FOI behöver fler medarbetare som har forskarutbildning! Är du doktor eller licentiat? Du som är forskarutbildad får chans att hos oss kombinera teoretiska studier med tillämpad problemlösning för Sveriges säkerhet.

På FOI bedrivs forskning inom allt från obemannade flygfarkoster och laserteknik till folkrätt och strukturbiologi. Oavsett bakgrund, finns det stora möjligheter för dig som har forskarutbildning. Din kompetens gör att du kommer kunna sätta dig in i och lösa komplexa uppgifter av varierande slag. På FOI finns många möjliga utvecklingsvägar genom att fördjupa och bredda kunskaperna inom olika forskningsområden, samarbeta nationellt och internationellt, bli projektledare eller chef.

Senast uppdaterad: 2024-05-27