Kontakt

Lasersäkerhet

Lasern får allt större sprid­ning på våra arbetsplatser. I tillämp­ningar så vitt skilda som mätning, material­bear­betning, sjukvård, under­hållning och kommunikation används laser­system som i många fall utgör en säkerhets- och hälsorisk.

Varningstriangel

Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med lasersystem på ett säkert sätt.

Kursen har vid ett flertal tillfällen hållits både för externa intressenter och för med­arbetare vid FOI som förväntas komma i kontakt med lasrar på labb eller i fält. Genomgången kurs har på FOI varit ett krav för att få arbeta med lasersystem.

Kursinnehåll

 • Optik, laserteknik, laserstrålning och laserstrålen
 • Ögonskador och skador på hud.
 • Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Andra styrande dokument.
 • Fysikaliska/radiometriska begrepp.
 • Gränsvärden för laserexponering.
 • Riskavstånd och riskområde.
 • Laserklasser.
 • Laserskyddsglasögon och annan skyddsutrustning.
 • Exempel på rutiner och tekniska åtgärder för ökad lasersäkerhet.

De olika momenten gås igenom i form av före­läsningar, räkneövningar och diskussioner. I samband med anmälan får du även ett grundläggande förberedelsematerial skickat till dig, i elektronisk form via mejl.

Praktiskt genomförande

Du kan läsa mer om kursens praktiska genomförande på sidan Praktisk information om lasersäkerhetskursen.

Kommande kurstillfällen

Endagskurs, kommande tillfälle

Vi gav kursen den 24 mars i år och kommer eventuellt att ge den en gång till i år, vilket i så fall blir under hösten/slutet av året. Förmodligen ges kursen även denna gång på plats hos FOI (och inte som videokonferens).

Återvänd gärna till den här sidan längre fram för att ta del av uppdaterad information. Du har också möjligheten att skicka en intresseanmälan (ej bindande).

Du kan även läsa om anpassade kurser längre ned på denna sida.

Utveckling av kursen under corona-pandemin

Under corona-pandemin utvecklade vi kursen så att vi nu kan erbjuda den antingen

 • på plats hos FOI i Linköping eller
 • i form av videokonferens.

Det vanligaste nu, efter att restriktionerna har hävts, är att vi ger kursen på plats hos oss. Det framgår av annonserade kurstillfällen i vilken form kursen ges.

Anpassade kurser

Vi har även möjlighet att genomföra kursen på andra platser och vid andra tidpunkter. Kursen kan anpassas efter uppdragsgivarens behov. Kontakta Johan Öhgren för mer information om anpassade kurser.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-04-04