Remisser

Här finns FOI:s yttrande över remisser från regeringen. Yttranden över remisser från myndigheter eller andra organisationer återfinns endast till del i denna förteckning. Svar på remisser där FOI inte har haft några synpunkter är inte publicerade här. Kontakta FOI:s registratur om du inte hittar det du söker.

Pappershög med klämmor

Datum

Remissvar

Senast uppdaterad: 2022-08-16