Prognos och uppföljning av planer i effektbaserad utvärdering

Författare:

  • Johan Schubert
  • Mattias Wallén

Publiceringsdatum: 2008-12-01

Rapportnummer: FOI-R--2594--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Effektbaserad syn på operationer
  • EBAO
  • EBO
  • effektbaserad utvärdering
  • EBA
  • subjektiv utvärdering.

Sammanfattning

I denna rapport utvecklar vi en subjektiv metod för effektbaserad utvärdering. Denna metod tar subjektiva bedömningar angående aktiviteterna i en plan som indata. Utifrån dessa bedömningar och en cross-impactmatris som representerar påverkan mellan alla element i planen beräknar vi utvärderingar för planens alla andra beståndsdelar. Metoden är implementerad i ett beslutsstödssystem kallat Collaboration Synchronization Management Tool (CSMT).