Collaborative Synchronization Management Tool - A User's Guide

Författare:

 • Johan Schubert
 • Pontus Hörling
 • Johan Walter

Publiceringsdatum: 2009-02-19

Rapportnummer: FOI-R--2706--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • CSMT
 • cross-impactmatris
 • morfologisk analys
 • effektbaserad syn på operationer
 • EBAO
 • effektbaserad planering
 • EBP
 • effektbaserad utvärdering
 • EBA

Sammanfattning

Detta är en enkel användarhandledning till verktyget Collaboration Synchronization Management Tool (CSMT), avsett att användas vid effektbaserad planering (EBP) under en effektbaserad syn på operationer (EBAO). CSMT använder en s.k. crossimpactmatris som populeras med information om hur olika planeringsobjekt, så som aktiviteter och förväntade effekter, antas påverka varandra positivt eller negativt (stödjer eller motverkar varandra). Denna information skall tas fram genom bedömning under EBP-fasen, och används för att analysera hur de planerade aktiviteterna, stödjande effekterna samt avgörande villkoren kan påverka det militära sluttillståndet. Metoder för att analysera planers stabilitet, samt för att jämföra planalternativ, visas.