Technology to Support Assessment of Operations

Författare:

  • Christian Mårtenson
  • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2871--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • utvärdering
  • multifunktionella insatser

Sammanfattning

Denna rapport ger en kort introduktion till några teknikområden som bedömts vara relevanta för framtida utveckling av tekniska stödverktyg för operationell utvärdering. Dessutom beskrivs kortfattat några existerande verktyg som skulle kunna anpassas för utvärdering.