Real-time Simulation supporting Effects-based Planning 2008-2010 - Final Report

Författare:

 • Johan Schubert
 • Hirad Asadi
 • Frida Hinshaw
 • Pontus Hörling
 • Farzad Kamrani
 • Anna Linderhed
 • Birgitta Kylesten
 • Farshad Moradi
 • Eric Sjöberg

Publiceringsdatum: 2010-12-29

Rapportnummer: FOI-R--3060--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • realtid
 • simulering
 • beslutsstöd
 • beslutsstödssystem
 • effektbaserad syn på operationer
 • EBAO
 • effektbaserade operationer
 • EBO
 • effektbaserad planering
 • EBP
 • effektbaserad utvärdering
 • EBA
 • effektbaserad utvärdering
 • EBA
 • effektbaserat genomförande
 • EBE
 • CSMT

Sammanfattning

Fokus för detta projekt är att utveckla beslutsstöd för snabb testning av operativa planer innan de genomförs, för att ge feedback till planerare för att kunna förbättra planeringsprocessen av en expeditionär operation. För detta ändamål utvecklar vi simuleringsbaserat beslutsstöd för testning av operativa planers prestanda och ett operationsanalytiskt verktyg för att hitta alla eventuella motstridigheter i planerna. metoderna utvecklas inom ramen för effektbaserad planering.