Omvärldsanalys Informationsfusion 2009-2010

Författare:

  • Pontus Hörling
  • Marianela Garcia Lozano
  • Tove Gustavi
  • Christian Mårtenson
  • Fredrik Johansson
  • Ronnie Johansson

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3066--SE

Sidor: 120

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • informationsfusion
  • omvärldsbevakning

Sammanfattning

Denna rapport är en kortfattad omvärldsanalys för området informationsfusion under hösten 2008, hela 2009 och första halvan av 2010. Systet med rapporten är framför allt att samla uppgifter om de viktigaste forskningsartiklarna inom området och hjälpa den som vill veta mer att få en snabb överblick av det viktigaste som hänt samt ge läsanvisningar till de viktigaste publikationerna under åren.