Spel för konflikthantering och krig – sammanfattade resultat 2011-2013

Författare:

  • Peter Hammar
  • Sinna Lindquist

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3732--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • simulering
  • spel
  • spelbaserad träning
  • studieverksamhet

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar den verksamhet som projektet Spel för konflikthantering och krig vid FOI haft under åren 2011-2013. Projektet har studerat spel inom flera av Försvarsmaktens verksamhetsområden och är en del av Försvarsmaktens FoT-område Modellering och Simulering. Rapporten sammanfattar kortfattat de aktiviteter, rapporter och publikationer som projektet utmynnat i. En summering av erhållna slutsatser presenteras.