Security studies in the information age: A review of methods

Författare:

 • Ulrik Franke
 • Mikael Eriksson
 • Jerker Hellström
 • Steven Savage

Publiceringsdatum: 2013-11-13

Rapportnummer: FOI-R--3737--SE

Sidor: 58

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Säkerhet
 • informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 • samhällsvetenskap
 • teknikvärdering
 • underrättelseanalys
 • sanktioner
 • privatliv

Sammanfattning

Den här studien syftar till att illustrera hur många olika perspektiv och metoder som kan användas för att studera samspelet mellan å ena sidan informations- och kommunikationsteknik (IKT) och å andra sidan sociala och politiska skeenden. Rapporten täcker ett brett spektrum av vetenskapliga metoder, hämtade från samhällsvetenskap, datavetenskap, teknikvärdering och underrättelseanalys. Därutöver ingår två mer praktiskt orienterade avsnitt som täcker IKT-sanktioner respektive privatliv. Rapporten avslutas med en diskussion om hur olika metoder möter olika behov och förutsättningarna för att kombinera olika metoder i syfte att bättre belysa komplicerade fenomen.