Russia's EMERCOM: Managing emergencies and political credibility

Författare:

 • Roger Roffey

Publiceringsdatum: 2016-05-26

Rapportnummer: FOI-R--4269--SE

Sidor: 108

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • EMERCOM
 • MTjS
 • CBRN
 • civilförsvar
 • civilförsvarstrupper
 • naturkatastrofer
 • Nationellt krishanteringscenter
 • NCMC
 • räddningstjänst
 • militära räddningstjänstenheter
 • industriolyckor
 • kriser
 • RSTjS

Sammanfattning

Antalet extrema väderhändelser och naturkatastrofer, såsom översvämningar och skogsbränder, ökar i Ryssland. Rapporten analyserar hur EMERCOM och regeringen har hanterat några av dessa olyckor och deras konsekvenser. På kort tid omvandlades en frivillig organisation för sök- och räddningstjänst till ett av Rysslands maktministerier under ledning av Sergej Shojgu. EMERCOM är en imponerande organisation med stora resurser i form av personal (även militär personal), utrustning och transportmedel på land och vatten samt i luften. I rapporten presenteras och analyseras det ryska systemet för katastrofhantering inklusive det vidareutvecklade "Förenade statliga systemet för förebyggande och hantering av naturkatastrofer i Ryssland". Om räddningsinsatser uppfattas som ineffektiva av befolkningen kan det innebära en utmaning mot trovärdigheten hos den politiska ledningen. Detta är anledningen till att kontrollen ovanifrån är påtaglig samtidigt som skulden hamnar på regional och lokal nivå när problem uppstår. Detta i sin tur medför att lägre nivåer är tveksamma till att ta självständiga beslut av rädsla för att få skulden efteråt. Detta exemplifieras vid hanteringen av några naturkatastrofer som beskrivs i rapporten. Myndigheters hantering av naturkatastrofer har också utmanats genom användning av oberoende sociala medier. Det skedde för första gången under de omfattande skogsbränderna 2010. För att bättra på sitt internationella rykte har EMERCOM ökat sitt internationella samarbete med FN, EU och andra stater. Ryssland har förstärkt sin internationella verksamhet för katastrofhjälp i flera konfliktområden, inklusive östra Ukraina och Syrien.