Förvaltning Aval 2017. Sammanfattande årsrapport inklusive programbeskrivning

Författare:

  • Johan Pelo
  • Peter Alvå
  • Mats Hartmann

Publiceringsdatum: 2018-01-17

Rapportnummer: FOI-R--4539--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Aval
  • verkansvärdering
  • sårbarhet
  • verkan
  • värdering

Sammanfattning

Denna rapport utgör 2017-års formella leverans inom Försvarsmaktsuppdraget Förvaltning Aval 2017-2019. Dokumentet består av tre huvuddelar: ? En kortfattad beskrivning av Aval, lämplig att läsa för den som aldrig har kommit i kontakt med verktyget tidigare, kapitel 2. Denna kortfattade beskrivning utgör en del i arbetet med att synliggöra Avals möjligheter inom försvarsmyndigheterna. ? En beskrivning av vad Aval har använts till under året, som försvarsmyndigheterna redan nu eller i framtiden kan ha nytta av, kapitel 3. Här blir det naturligt fokus på vad Aval har använts till av FOI, då de kommersiella användarna inte har något krav på att berätta vad de gör med programvaran. ? En beskrivning av vad som har gjorts med källkod, manualer och liknande under året, kapitel 4. Denna del beskriver huvuddelen av arbetet som sker inom ramen för förvaltningsuppdraget. Utöver detta redovisas även kundkontakter, kunders önskemål om ny eller förändrad funktionalitet och annat som bedöms som relevant. Under året har en kommersiell användare beställt en ytterligare licens.