Aval förvaltning 2017-2019. Årsrapport 2019

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo
  • Tommy Westman

Publiceringsdatum: 2019-12-17

Rapportnummer: FOI-R--4881--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Vapen, skydd och säkerhet

Nyckelord:

  • Aval
  • verkan
  • sårbarhet
  • värdering
  • verkansvärdering

Sammanfattning

Denna rapport utgör 2019-års formella leverans inom Försvarsmaktsuppdraget Förvaltning Aval 17-19 [1]. Dokumentet består av tre huvuddelar: 1. En kortfattad beskrivning av Aval, lämplig att läsa för den som aldrig har kommit i kontakt med verktyget tidigare. 2. En beskrivning av vad Aval har använts till under året. 3. En beskrivning av vad som har gjorts med källkod, manualer och liknande under året. Aval har under året använts av FOI inom ett flertal projekt varav några tagit fram underlag till studier eller systemvärderingar på grupp och plutonsnivå. Det har även genomförts jämförande studier för att kvalitetssäkra Avals modeller och kriterier liksom en del utvecklingsarbete av modeller. Utöver detta redovisas även innehavare av Aval-licenser och annat som bedöms relevant.

Dela sidan