Strategisk utblick 9

Författare:

 • Jenny Lundén
 • Anders Melander
 • Björn Ottosson
 • Liselotte Steen
 • Anders Strindberg
 • (Red.)
 • Susanne Börjegren
 • Lars Forssell
 • David Gustafsson
 • Gene Germanovich
 • Martin Hagström
 • Sofia Hedenstierna
 • Kristofer Nevall
 • Vidar Hedtjärn Swaling
 • Markus Henriksson
 • Elin Hellquist
 • Jenny Ingemarsdotter
 • Fredrik Johansson
 • Ove Jansson
 • Göran Kindvall
 • Birgitta Liljedahl
 • Anders Larsson
 • Britta Levin
 • Sandra Lindström
 • Karin Mossberg Sonnek
 • Magnus Rosell
 • Niklas Rossbach
 • Rita Räty
 • K. Jack Riley
 • Lars Sjökvist
 • Niclas Stensbäck
 • Erik Svensson
 • Gabrielle Tarini
 • Annica Waleij
 • Christoffer Wedebrand
 • Per Wikman-Svahn
 • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2021-01-20

Rapportnummer: FOI-R--5103--SE

Sidor: 87

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Övrigt

Nyckelord:

 • perspektivstudie
 • säkerhetspolitik
 • totalförsvar
 • Försvarsmakten
 • militär
 • försvarsvilja
 • artificiell intelligens
 • fejkade nyheter
 • demokratisk säkerhet
 • desinformation
 • beslutsstödsmetoder
 • digitalisering
 • påverkansoperationer
 • svärmande drönare
 • laservapen
 • rymden
 • biologiska hot
 • kemiska hot
 • BC-ämnen
 • global hälsa
 • hotkavalkad
 • supersoldater
 • mänsklig förstärkning
 • terrorism
 • National Defence Strategy
 • FOI

Sammanfattning

Strategisk utblick är en återkommande framåtblickande samlingsrapport som uppmärksammar säkerhetspolitiska och försvarsteknologiska trender inom en rad geografiska och tematiska områden. Temat för Strategisk utblick 9 är Framtida hot och rapporten innehåller tretton artiklar. Forskare på FOI har genom artiklarna blickat framåt och analyserat tänkbara framtida hot. Rapporten ger ett mångfacetterat perspektiv på temat som tillsammans ger insikter inom såväl säkerhetspolitik och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik.