Läs mer
Start

Strategisk utblick

Strategisk utblick är en framåtblickande och policyrelevant samlingsrapport som belyser viktiga strategiska frågeställningar kopplade till svensk försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitik.

Strategisk Utblick bidrar till omvärldsanalysen av för Sverige viktiga strategiska frågor. Artiklarna bygger på pågående forskning vid FOI och rapporten speglar delar av den säkerhetspolitiska verklighet som möter Sverige. Rapporten har en hög policyrelevans och visar på trender och möjliga konsekvenser för Sverige inom en rad geografiska och tematiska områden. Strategisk utblick är resultatet av en kollektiv insats av forskare och analytiker vid FOI. Den första strategiska utblicken gavs ut 2009.

För närvarande pågår ett arbete med utgåva nr 7, som lanseras i oktober 2017.

 

Temat för Strategisk utblick 2017 är ”Svensk nationell säkerhet” och samlingsrapporten lyfter fram såväl säkerhetspolitiska, tekniska och försvarsförmågeperspektiv på vår nationella säkerhet. Strategisk utblick 2017 erbjuder också en internationell utblick, med en inblick i några grannländers egna perspektiv på nationell säkerhet och försvar.

 

Mer information om lanseringen av Strategisk utblick 2017 följer under hösten.


I den senaste, 6:e, utgåvan som utkom i november 2015, fokuserade författarna särskilt på svenska vägval, utmaningar och angelägna frågor som direkt påverkar Sveriges säkerhet.

 

Läs mer här om Strategisk utblick 6, och se webbsänt seminarium.

 

 

Läs särtryck från Strategisk utblick 6

 

Utmaningar i återbyggnaden av Sveriges civila försvarPDF

Kärnvapnens återkomst i NordeuropaPDF

Mot en allomfattande svensk säkerhetsarkitektur för rymdenPDF

UndervattensteknologiPDF

Ett förändrat närområdePDF

Behovet av en svensk grand strategyPDF

Europas stormakter i ett säkerhetspolitiskt vägskäl – följderna för SverigePDF

Varför den feministiska säkerhetspolitiken har betydelsePDF

Kemiska stridsmedel – från nedrustningssuccé till upprustningsrisk?PDF

Att säkra ytterligare hundra år av fred– en svensk krigsavhållande tröskel och småstaters möjlighet till avskräckningPDF

Tomt i plånboken – Dags att förändra speletPDF

Svensk försvarsteknologi och innovation –utmaningar för nationell riskhanteringPDF

Drönarna och balansen mellan social och militär kontrollPDF

Det fullt uppkopplade samhället – vision som kräver strategiska vägvalPDF

Ett utifrånperspektivPDF