Läs mer
Start

Strategisk utblick

Strategisk utblick är en framåtblickande studie som uppmärksammar säkerhetspolitiska trender och möjliga konsekvenser inom en rad geografiska och tematiska områden.

Strategisk Utblick bidrar till omvärldsanalysen av för Sverige strategiska utrikes-, försvars-, och säkerhetspolitiska frågor. Artiklarna bygger på pågående forskning vid FOI och rapporten speglar delar av den säkerhetspolitiska verklighet som möter Sverige. Den visar också på den bredd av frågor där Sverige kan påverkas eller påverka, antingen på egen hand eller inom ramen för en internationell organisation. Strategisk utblick är resultatet av en kollektiv insats av forskare och analytiker vid FOI.

 

Nu planeras en nu utgåva, nr 7, som lanseras under hösten 2017. Mer info kommer snart.

 

I den senaste, sjätte utgåvan som utkom i november 2015, fokuserar författarna särskilt på svenska vägval, utmaningar och angelägna frågor som direkt påverkar Sveriges säkerhet. Beslutsfattare i Sverige, Europa och världen står inför fler och mer komplicerade säkerhetsutmaningar och hot än på länge. Sverige behöver inte bara anpassa sig till den snabbt föränderliga omvärlden utan också säkerställa bevarandet av de grundläggande värderingar och intressen som vårt samhälle bygger på.

 

Läs mer här om Strategisk utblick 6, och se webbsänt seminarium.

 

 

Läs särtryck från Strategisk utblick 6

 

Utmaningar i återbyggnaden av Sveriges civila försvarPDF

Kärnvapnens återkomst i NordeuropaPDF

Mot en allomfattande svensk säkerhetsarkitektur för rymdenPDF

UndervattensteknologiPDF

Ett förändrat närområdePDF

Behovet av en svensk grand strategyPDF

Europas stormakter i ett säkerhetspolitiskt vägskäl – följderna för SverigePDF

Varför den feministiska säkerhetspolitiken har betydelsePDF

Kemiska stridsmedel – från nedrustningssuccé till upprustningsrisk?PDF

Att säkra ytterligare hundra år av fred– en svensk krigsavhållande tröskel och småstaters möjlighet till avskräckningPDF

Tomt i plånboken – Dags att förändra speletPDF

Svensk försvarsteknologi och innovation –utmaningar för nationell riskhanteringPDF

Drönarna och balansen mellan social och militär kontrollPDF

Det fullt uppkopplade samhället – vision som kräver strategiska vägvalPDF

Ett utifrånperspektivPDF