Swarm Intelligence for logistics: Background

Författare:

 • Pontus Svenson
 • Mårtenson Christian
 • Sidenbladh Hedvig
 • Malm Michael

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1180--SE

Sidor: 43

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Swarm intelligence
 • ant colony optimization
 • particle swarm optimization
 • heuristical methods
 • logistics
 • spare parts optimization
 • supply-chain management

Sammanfattning

Den här rapporten är resultatet av en litteraturstudie om swarm intelligence. Studien har främst inriktats på logistiknära tillämpningar med användning inom det nätverksbaserade försvaret. Vi beskriver överskådligt bakgrunden till swarming och hur det använts inom biologi och sociologi. Två huvudvarianter av swarm-metoder för optimering beskrivs i detalj. Den första, ant colony optimization, baseras på hur myror letar efter mat, medan den andra, particle swarm optimization, baseras på hur individer i folkmassor låter sitt beteende påverkas av sin omgivning. Vi beskriver originalversionerna samt några intressanta tillämpningar och utvidgningar för respektive metod. Vi nämner också tidigare tidigare framfördra idéer om militära tillämpningar av swarming, och ger en kort introduktion till vissa logistikproblem som är relevanta för det framtida nätverksbaserade försvaret. Studiens huvudresultat är bibliografin. Här har vi samlat en stor mängd artiklar som tillämpar swarm intelligence på olika problem, främst logistikrelaterade sådana.