Systemkoncept för övervakning av individstatus

Författare:

 • Fredrik Lantz
 • Dennis Andersson
 • Robert Forsgren
 • Erland Jungert
 • Britta Levin

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2648--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Fysiologisk status
 • mental status
 • individstatus
 • WBAN
 • beslutsstöd
 • data
 • fusion
 • övervakning.

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av det första året av FoT-projektet Tids- /resurskritisk ledning med övervakning av individstatus (TRIS). Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att utveckla ett systemkoncept för ett beslutsstödssystem för övervakning av individers status. Övervakningen är tänkt att ske genom insamling av fysiologisk information och olika former av omgivningsinformation. Systemet ska samla in, bearbeta, fusionera och visualisera denna information för att stötta användarens beslutsprocess. Projektet kommer att i samarbete med andra organisationer att bidra till utvecklingen av ett test- och demonstrationssystem för detta ändamål. Exempel på typiska användare är militära insatsledare eller övningsledare, samt räddningsledare inom akut och katastrofmedicin. Den militära användningen av systemet är tänkt för övervakning av status hos soldater innan, under och efter ett uppdrag. En insatsledare ska kunna bedöma om uppgiften genomförs enligt plan med avseende på aktörernas fysiska och psykiska belastning, förflyttningstakt, skadeläge etc. Ett sammansatt statusindex ska ange status. Automatiska larm ska avlasta användarna från att kontinuerligt övervaka aktörerna. TRIS ambition är att systemkonceptet ska vara generiskt och tillåta att sensorer och andra komponenter byts ut successivt då bättre komponenter blir tillgängliga. Systemet ska kunna anpassas till olika användarroller och dess informationsinhämtning ska kunna anpassas till användarens behov.