Russinmask eller panik? Hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap

Författare:

  • Ola Svenonius

Publiceringsdatum: 2021-09-20

Rapportnummer: FOI-R--5186--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • sociala medier
  • vilseledande information
  • desinformation
  • covid-19
  • Instagram
  • TikTok
  • psykologisk stress
  • copingteori

Sammanfattning

Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet "Russinmask eller panik?" Projektet fokuserar på pandemins indirekta effekter, som stress och oro, med fokus på sociala medier. Syftet med projektet är att kartlägga variationen av covid-19-relaterade inlägg på vissa sociala medieplattformar, framförallt Instagram och TikTok. I projektet "Russinmask eller panik?" studeras vidare i vilken mån information på nätverken kan anses vara vilseledande eller innehålla inslag av desinformation. Datainsamling skedde på Instagram och Tiktok under perioden Mars 2020 och Oktober-December 2020 och fokuserade på poster med nyckelorden (hashtag) "coronasverige", "coronastockholm" och "covidsverige". Detta resulterade i två dataset med 700 poster (Instagram) respektive 135 poster (TikTok). Dessa kodades och analyserades utifrån en ansats inom psykologi som kallas för "coping theory", vilken fokuserar på hur människor hanterar stress. Resultaten visar att användare på Instagram och TikTok ger uttryck för flera olika copingstrategier. Vidare utgör endast 1,5 procent av innehållet vilseledande information eller rentav medveten desinformation. Det är en lägre andel än andra jämförbara studier har visat. Rapportens implikationer för forskning om informationsspridning på sociala medier fokuserar på sociala medieplattformars betydelse för innehållet och hur olika typer av stresshantering kommuniceras på Instagram och TikTok.