Växtvärk - Utmaningar med att personalförsörja det civila försvaret i fredstid

Författare:

 • Matilda Olsson
 • Beatrice Reichel

Publiceringsdatum: 2021-12-21

Rapportnummer: FOI-R--5230--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • Kompetensförsörjning
 • beredskapsplanering
 • civilt försvar
 • totalförsvar
 • myndigheter
 • personalomsättning
 • personberoende
 • professionalisering
 • konkurrens
 • sammanhängande

Sammanfattning

Riksdagens godkännande av den senaste totalförsvarspropositionen innebär att Sverige trappar upp sina ansträngningar för att bygga förmåga i det civila försvaret. Tillsammans med planerna för att omstrukturera det civila försvaret väntas de finansiella förstärkningar som aviseras i propositionen leda till en ökad efterfrågan på personal som kan utföra beredskapsplanering. Den här rapporten konstaterar att verksamheter i det civila försvaret troligtvis kommer lida av något mått av växtvärk de kommande åren. Det finns dock en rad åtgärder som kan vidtas för att lindra växtvärken och främja utvecklingen av ett ändamålsenligt totalförsvar. Myndigheter kan exempelvis behöva anpassa sig för att kunna hantera en högre personalomsättning och arbeta mer strategiskt för att säkerställa att organisatoriskt minne förs vidare. Beslutsfattare måste samtidigt fortsätta verka för en sammanhängande totalförsvarsplanering.