Analys och förfining av planer i effektbaserad planering

Författare:

 • Johan Schubert
 • Mattias Wallén
 • Johan Walter

Publiceringsdatum: 2007-09-05

Rapportnummer: FOI-R--2307--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • effektbaserade operationer
 • EBAO
 • effektbaserad planering
 • EBP
 • effektbaserat genomförande
 • EBE
 • cross impact matris
 • Dempster-Shaferteori

Sammanfattning

I denna rapport visar vi hur en cross-impactmatris kan användas i effektbaserad planering för utvärdering och förfining av planer samt generering av alternativa planer. Syftet med att använda en cross-impactmatris är att finna motsägelser i planer som utvecklats inom den effektbaserade planeringsprocessen. Cross-impactmatrisen består av planens alla aktiviteter, stödjande effekter, avgörande förutsättningar och militära sluttillstånd. Vi utvecklar metoder för att analysera aktiviteter och utvärdera och förfina planer inom effektbaserad planering. Dessutom använder vi en känslighetsanalys baserad på Dempster-Shaferteori för att finna avgörande inflytande inom planen.